loading
REZERVUJTE
phone location
REZERVUJTE
Česky 

Všeobecné obchodní podmínky

Hotel Sovereign Prague****

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU 
a)  firma Deidda s.r.o. se sídlem na adrese Politických vězňů 916/16, Praha 1, registrována pod identifikačním číslem 26736713 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 90555, (dále jen jako „Hotel“) 

b) objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“) Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

 REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB: 
rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem
rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že hotel písemně potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem
rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši uvedeného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky. 
V případě, že hotel nebo host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., hotel nemusí ubytování a služby poskytnout
Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany 

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak. 
V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 15%. Městský poplatek ve výši 0,85 EUR/osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování. Tento poplatek host uhradí na recepci hotelu. 
Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou,  tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. 
Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace. 
Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace. 
Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK nebo v měně platební karty klienta. 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty hosta až do výše celkové částky za ubytování. 
Hotel si vyhrazuje právo předběžného vyúčtování celkové částky za ubytování z karty hosta, stanovují-li to podmínky dané rezervace.
V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a hotel je oprávněn účtovat náklady dle storno podmínek dané rezervace. 

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA: 
Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.
Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem. 
Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava. 
Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu. 
Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu.
Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za případný poplatek.
Doba odhlášení je do 12:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek. 
Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor hotelu. Zákaz kouření a s ním spojené penále se vztahují i na kouření elektronických cigaret. Kouření je možné pouze před hotelem k místě tomu vyhrazeným. 
V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii. 
Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení hotelu za poplatek 20 EUR/den. 

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU: 
Hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu. 
V případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2020 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami. 
Hotel shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.